Wetswijziging incassokosten

Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe incassowet in werking. Deze wet bepaalt hoeveel bedrijven en incassobureaus mogen rekenen voor het binnenhalen van onbetaalde facturen. Dit raakt iedere ondernemer. Consumenten die hun rekeningen hebben laten liggen krijgen meer duidelijkheid over te verwachten incassokosten. De nieuwe wet geldt ook voor bedrijven waarbij incassokosten niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

De wetswijziging incassokosten geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, berekend over de hoofdsom. Dit percentage loopt af naarmate de vordering stijgt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Na het bereiken van de verzuimdatum van de factuur moet de schuldeiser een verplichte aanmaning sturen met aanzegging van de incassokosten. De schuldenaar heeft dan nog veertien dagen de tijd om zonder deze extra kosten te betalen. Van deze verplichte aanmaning wordt verwacht dat bedrijven bewijs van ontvangst door de debiteur kunnen leveren, mocht de vordering voor de rechter komen. In de aanmaning moet duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt.

[Bron Graydon.nl]

Comments { 0 }

Kennis: SEPA betekent over op IBAN

De komende jaren gaat er veel veranderen binnen het nationale en internationale betalingsverkeer. Europa is bezig een gezamenlijke betaalmarkt (Single European Payments Area, SEPA) op te zetten om onderlinge verschillen weg te nemen en handel makkelijker te maken. Zowel consumenten als bedrijven kunnen vanaf 1 februari 2014 alleen nog betalingen doen en ontvangen volgens SEPA standaarden.

Onderdeel van SEPA is dat iedereen in Nederland gebruik zal gaan maken van het IBAN nummer en de BIC code. Het IBAN nummer  zal uw huidige rekeningnummer vervangen. Het nummer is niet nieuw: u heeft al een IBAN nummer, maar gebruikt het waarschijnlijk alleen bij internationale betalingen. De BIC code is de internationale code van uw bank. Vandaag zal er een publiekscampagne starten om alle Nederlanders bewust te maken van de aanstaande verandering. Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl.

Wat betekent deze verandering concreet voor u en uw gebruik van Twinfield?

De wijzigingen zijn tweeledig. Ten eerste in de stroom van de ondernemer richting de bank. Met de invoering van SEPA worden incasso- en betaalopdrachten binnen Europa gestandaardiseerd. Daarmee vervallen de bestandsformaten die binnen de landen zelf werden gebruikt. Het bestandsformaat Clieop03 vervalt volledig per 1 februari 2014 en BTL91 zal alleen nog gebruikt worden voor niet-euro betalingen.

Van de bank richting de ondernemer zal per 1 februari 2014 het MT940 bestand definitief komen te vervallen. Tot deze datum is het MT940 bestand nog gewoon in gebruik. Twinfield zal de toewijzing van regels uit uw afschrift op basis van het rekeningnummer gaan aanpassen naar toewijzing op basis van IBAN.

Twinfield zal de volgende stappen ondernemen:

1. Introductie van het SEPA betaal-/incassobestand.
2. Introductie van de CAMT bankafschriften import.
3. Uitbreiden van de bankgegevens met IBAN en BIC codes.

Dit alles zal medio 2013 plaatsvinden. Dit omdat Twinfield het proces zo gedegen mogelijk wil laten verlopen en eerst de markt goed in de gaten wil houden. Vanzelfsprekend zal Twinfield de wijzigingen ruim op tijd doorvoeren.

Tot 1 februari 2014 zal de huidige betaalmethode gewoon voldoen.

[Bron: Twinfield.nl]

Comments { 0 }

Kennis: overgangsregeling verwacht bij BTW-verhoging

Bij de verhoging van het normale btw-tarief van 19% naar 21% hanteert de overheid waarschijnlijk een overgangsregeling. Bij eerdere aanpassingen is dat ook gedaan, zo meldt PwC.

Btw-adviseurs van PwC verwachten dat ook in de komende overgangsregeling het moment waarop de te belasten prestatie wordt verricht bepaalt of het oude of nieuwe tarief moet worden gehanteerd. Daardoor wordt een mogelijk btw-voordeel van vooruitbetalingen vóór de verhoging voor prestaties die na de btw-verhoging plaatsvinden, voorkomen.

­De verhoging van het normale btw-tarief naar 21% maakt onderdeel uit van het begrotingsakkoord en moet op 1 oktober 2012 ingaan. Deze verhoging kan een effect hebben op de prijsstelling van producten, maar betekent ook een hogere kostenpost voor bedrijven die geen volledig aftrekrecht hebben. Ook moet de aanpassing worden verwerkt in de boekhoudsystemen.

[Bron: Plein+]

Naschrift:

Het aanpassen van de boekhoudsystemen is niet moeilijk, maar moet wel tijdig worden uitgevoerd. Zorg dat uw administratie bij is. Alleen dan verloopt de aanpassing soepel. Ook iets om rekening met te houden indien u uw administratie uitbesteedt.

Comments { 0 }

Kennis: overzicht boetes Belastingdienst

Hieronder een fantastisch overzicht van de boetes die de Belastingdienst kan opleggen. Moraal van het verhaal: steek je kop niet in het zand, maar neem tijdig actie.

Bron: deze mooie graphic komt van http://www.btwtip.nl

Comments { 0 }

Overwegen: efficient boeken?

Begin januari bij een nieuwe klant geweest. “Okay, wat gaan we doen?” Zo min mogelijk was het antwoord. Daarom hebben we afgesproken om samen de administratie te voeren. De klant scant alle facturen (inkoop- en verkoop) in en heeft de bank aan Twinfield gekoppeld. Nu april hebben we geëvalueerd. De klant doet zeker in vergelijking met de oude dienstverlener veel minder aan administratie. Maar heeft wel veel meer inzicht: per week is alles bij. Het kan dus wel.

Kijk hieronder hoe makkelijk scannen is.

Lees hier de mening van anderen.

Comments { 0 }

Nieuwe berekening voor btw-correctie privégebruik leaseauto

Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011 geldt een nieuwe berekening van de btw-correctie voor privégebruik van een auto van de zaak. Fiscaal specialist José Burgemeester van de Bovag legt uit hoe de regeling in de praktijk uitpakt.

De nieuwe regeling houdt in dat het correctiepercentage 2,7 procent bedraagt van de catalogusprijs van de auto. Hierbij moet uitgegaan worden van de zogenaamde tijdsevenredigheid. Dit betekent dat ondernemers dagelijks moeten bijhouden voor elke auto of deze ook voor privédoeleinden is gebruikt.

Ondernemers kunnen de btw die zij betalen bij de aankoop van bijvoorbeeld een auto, aftrekken van de btw die zij zelf moeten afdragen. Dit uitgangspunt geldt alleen wanneer de ondernemer of zijn personeel de auto volledig zakelijk gebruikt. Maar als de auto niet volledig zakelijk wordt gebruikt, treedt een btw-correctie op.
“De oorspronkelijke regeling die de eerste helft van 2011 gold maakte de btw-correctie afhankelijk van de CO2 uitstoot van een auto”, zegt Burgemeester. “De rechter bepaalde echter dat dit leidt tot discriminatie , de btw-correctie is alleen afhankelijk van de prijs van de auto en de mate van privégebruik. Er moest derhalve een nieuwe regeling komen, die dan nu is uitgekristalliseerd.”

De berekening van de btw-correctie die vanaf 1 juli 2011 geldt, luidt als volgt:
2,7 procent van de gemiddelde catalogusnieuwwaarde inclusief btw en bpm van alle auto’s die in een jaar ter beschikking hebben gestaan maal het aantal werknemers met een auto van de zaak. Dit moet in 2011 dan nog door twee worden gedeeld omdat de eerste helft van het jaar nog de oude formule geldt, te weten 12 procent van de bijtelling over het eerste half jaar van 2011.

“De nieuwe formule voorkomt dat dagelijks moet worden bijgehouden welke auto ook privé wordt gebruikt. Hiermee worden de administratieve lasten voor de btw beperkt”, besluit Burgemeester.

Let op: btw-correctie voor privégebruik moet in de laatste BTW-aangifte zijn verwerkt. Nu dus.

Bron: Plein+

Comments { 0 }

Overwegen: in 2012 meer aandacht voor social media

Zou sociale media ook wat voor uw bedrijf zijn? Het standaard antwoord voor veel ondernemers is nee. Bekijk het filmpje eens en denk dan nog eens even verder na. Misschien toch iets om onder de kerstboom te overdenken….

Comments { 0 }

Kennis: SBR en wat betekent dat voor mij?

Wat betekent SBR nu voor de gemiddelde ondernemer? Bij veel ondernemers is SBR geen thema of aandachtspunt. Bekijk het filmpje en laat je gedachten er eens over gaan.

Comments { 1 }

IBEO of wel “ik ben eigenlijk ongeschikt”?

Hieronder een leuk filmpje. Erg voorspelbaar, maar een leuke animatie. Verder weinig vernieuwend qua dienstverlening, want er zijn tientallen dienstverleners die dit aanbieden. Maar zijn alle aanbieders ook betrokken? Adviseren en begeleiden op afstand, dat lukt bijna niet.

Comments { 0 }

Waar gaan we naar toe?

Een paar dagen geleden geweest bij een prospect. De vraag was hoe de administratie sneller en efficiënter kon worden gemaakt. Deze ondernemer heeft een slim netwerk gecreëerd waar de (buitenlandse) dochters informatie konden delen. Omdat een van de dochters in een “lagelonenland” gevestigd is, werd de administratie van de in Nederland gevestigde BV’s overzees gevoerd. Heel kosteneffectief. en heel creatief. Hier was gekozen voor een digitale aanpak, maar hoe gaan andere ondernemers met dit vraagstuk om?

Volgens Twinfield zijn we in 2014 al heel erg digitaal. Ik weet zeker dat het ook mogelijk is. De technieken zijn er (nagenoeg) al. Maar als ik zie hoe inefficiënt de meeste ondernemers nog omgaan met hun administratie (niet alleen boekhouding!!), dan ben ik bang dat de toekomstvisie van Twinfield pas in 2024 werkelijk wordt.

Bekijk het filmpje eens en vraag u eens af in welk jaar u zover bent (of kunt zijn)

Comments { 0 }