Gratis advies: gebruik de bankkoppeling

Hieronder een leuk filmpje over gratis. En hoe ver mensen gaan voor gratis. Dit filmpje komt van htpp://deonlineaccountant.com. Het deed mij gelijk ook denken aan een aantal nieuwe klanten die van een ander accountantskantoor zijn overgekomen. Zij boekten nog steeds de bank handmatig in Twinfield in.

Ik vroeg: “Maar waarom is jullie bank niet gekoppeld aan Twinfield? Of lees je de mutaties dan niet in?” Het antwoord was: “kan dat dan?”. Bekijk het filmpje eens en denk gelijk aan de boekhouder/administrateur die nog heel veel werk verricht, terwijl minimaal 80-90% van dit werk geautomatiseerd kan worden.

NB: inmiddels zijn de banken van deze nieuwe klanten uiteraard gekoppeld.

Comments { 0 }

Oprichten BV per 1 oktober makkelijker

De Eerste Kamer heeft vandaag de ‘Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht’ aangenomen. De wet maakt het mogelijk dat ondernemers met ingang van1 oktober 2012 makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) kunnen oprichten. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging van de regels voor deze rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op.

Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Dit zal naar verwachting een gunstig economisch effect hebben omdat het voor kleinere en startende ondernemers makkelijker wordt om te kiezen voor een rechtsvorm met beperkte aansprakelijkheid. Het maakt investeren in de onderneming aantrekkelijker. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

Voor ondernemers die een standaard-BV willen oprichten, passen de statuten op één A4-tje. Uitgebreide statutaire regelingen en juridische advisering zijn dan niet meer nodig.

De grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, blijkt vooral uit de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden daarvan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden.

De inwerkingtreding op 1 oktober biedt huidige en toekomstige ondernemers en andere betrokkenen gelegenheid om zich op de nieuwe wetgeving voor te bereiden. In het nieuwe BV-recht zitten overigens geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast.

De wet treedt niet in werking voor zover het de bepalingen betreft tot beperking van het aantal commissariaten (een aanpassing van de Wet bestuur en toezicht, Stb. 2011, 275, die nog niet in werking is getreden).

Bron:  Ministerie V&J

 

Comments { 0 }

Overwegen: efficient boeken?

Begin januari bij een nieuwe klant geweest. “Okay, wat gaan we doen?” Zo min mogelijk was het antwoord. Daarom hebben we afgesproken om samen de administratie te voeren. De klant scant alle facturen (inkoop- en verkoop) in en heeft de bank aan Twinfield gekoppeld. Nu april hebben we geëvalueerd. De klant doet zeker in vergelijking met de oude dienstverlener veel minder aan administratie. Maar heeft wel veel meer inzicht: per week is alles bij. Het kan dus wel.

Kijk hieronder hoe makkelijk scannen is.

Lees hier de mening van anderen.

Comments { 0 }

Overwegen: in 2012 meer aandacht voor social media

Zou sociale media ook wat voor uw bedrijf zijn? Het standaard antwoord voor veel ondernemers is nee. Bekijk het filmpje eens en denk dan nog eens even verder na. Misschien toch iets om onder de kerstboom te overdenken….

Comments { 0 }

Kennis: SBR en wat betekent dat voor mij?

Wat betekent SBR nu voor de gemiddelde ondernemer? Bij veel ondernemers is SBR geen thema of aandachtspunt. Bekijk het filmpje en laat je gedachten er eens over gaan.

Comments { 1 }