Fijne feestdagen en een gelukkig 2013

Zo aan het eind van 2012 nog een klein projectje. Mooi om te zien hoe online werken de wereld makkelijker maakt. Deze animatie is gratis, zelf in elkaar geknutseld en in 2 uurtjes gemaakt. Grappig….

Gelukkig 2013 by Adconed on GoAnimate

Animated Presentations – Gemaakt door Adconed.

De kwaliteit van de animatie is misschien nog niet zo hoog, maar die van de wens wel.

Comments { 0 }

Wetswijziging incassokosten

Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe incassowet in werking. Deze wet bepaalt hoeveel bedrijven en incassobureaus mogen rekenen voor het binnenhalen van onbetaalde facturen. Dit raakt iedere ondernemer. Consumenten die hun rekeningen hebben laten liggen krijgen meer duidelijkheid over te verwachten incassokosten. De nieuwe wet geldt ook voor bedrijven waarbij incassokosten niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

De wetswijziging incassokosten geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, berekend over de hoofdsom. Dit percentage loopt af naarmate de vordering stijgt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Na het bereiken van de verzuimdatum van de factuur moet de schuldeiser een verplichte aanmaning sturen met aanzegging van de incassokosten. De schuldenaar heeft dan nog veertien dagen de tijd om zonder deze extra kosten te betalen. Van deze verplichte aanmaning wordt verwacht dat bedrijven bewijs van ontvangst door de debiteur kunnen leveren, mocht de vordering voor de rechter komen. In de aanmaning moet duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt.

[Bron Graydon.nl]

Comments { 0 }