Hoogste btw-tarief naar 21% – wat doet Twinfield?

Op 1 oktober 2012 zal het hoge btw-tarief van 19% naar 21% gaan. Deze maatregel zal zorgen voor zo’n 4 miljard euro aan extra belastinginkomsten in 2013. De verhoging van de btw zal gepaard gaan met een overgangsregeling, omdat bedrijven zich moeten kunnen voorbereiden op deze wijziging.

Om de overgang naar het verhoogde btw-tarief te realiseren, heeft Twinfield een inventarisatie uitgevoerd op het huidige gebruik van btw voor administraties die onze klanten op dit moment gebruiken. Twinfield biedt weliswaar standaard inrichtingen van administraties aan, maar klanten kunnen dit naar eigen wens wijzigen.

Deze inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat zowel standaard als klantspecifieke btw inrichting gebruikt wordt. Twinfield zal daarom een tool ter beschikking stellen waarmee de klant zelf eenvoudig – zowel bij de standaard inrichting als bij de klantspecifieke inrichting – de instellingen van het btw-percentage kan wijzigen wanneer het uitkomt. Tevens zal deze tool mogelijkheden bieden om een verdergaande standaardisatie toe te passen op al uw administraties.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de verhoging van het btw-percentage en het moment van beschikbaar komen van de tool en de handleiding.

Comments { 0 }

Gratis advies: gebruik de bankkoppeling

Hieronder een leuk filmpje over gratis. En hoe ver mensen gaan voor gratis. Dit filmpje komt van htpp://deonlineaccountant.com. Het deed mij gelijk ook denken aan een aantal nieuwe klanten die van een ander accountantskantoor zijn overgekomen. Zij boekten nog steeds de bank handmatig in Twinfield in.

Ik vroeg: “Maar waarom is jullie bank niet gekoppeld aan Twinfield? Of lees je de mutaties dan niet in?” Het antwoord was: “kan dat dan?”. Bekijk het filmpje eens en denk gelijk aan de boekhouder/administrateur die nog heel veel werk verricht, terwijl minimaal 80-90% van dit werk geautomatiseerd kan worden.

NB: inmiddels zijn de banken van deze nieuwe klanten uiteraard gekoppeld.

Comments { 0 }

Overgangsregeling verhoging btw-tarief per 1 oktober

De verhoging van het algemene btw-tarief van 19 naar 21 procent per 1 oktober 2012 gaat vergezeld van een overgangsmaatregel. Dat blijkt onder meer uit het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013.

Voor de vraag of een leverancier 19 of 21 procent btw in rekening moet brengen, is volgens het wetsvoorstel het moment van presteren bijna altijd doorslaggevend. Het moment van uitreiken van de factuur is niet van belang. Mogelijk volgen nog beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën met nadere goedkeuringen in de praktische sfeer.
­
Bij de laatste btw-tariefsverhoging, in 2001, hebben dergelijke goedkeuringen het licht gezien. In het bijzonder valt te denken aan de mogelijkheid om al voor 1 oktober met 21 procent btw te factureren voor prestaties die op of na 1 oktober 2012 verricht worden, om te voorkomen dat de extra 2 procent op 1 oktober 2012 moet worden gefactureerd en verwerkt. Bij de vorige tariefsverhoging is deze praktische goedkeuring gebruikt om administratieve problemen te voorkomen.

[Bron: F&A Signalen]

Comments { 0 }

Kennis: SEPA betekent over op IBAN

De komende jaren gaat er veel veranderen binnen het nationale en internationale betalingsverkeer. Europa is bezig een gezamenlijke betaalmarkt (Single European Payments Area, SEPA) op te zetten om onderlinge verschillen weg te nemen en handel makkelijker te maken. Zowel consumenten als bedrijven kunnen vanaf 1 februari 2014 alleen nog betalingen doen en ontvangen volgens SEPA standaarden.

Onderdeel van SEPA is dat iedereen in Nederland gebruik zal gaan maken van het IBAN nummer en de BIC code. Het IBAN nummer  zal uw huidige rekeningnummer vervangen. Het nummer is niet nieuw: u heeft al een IBAN nummer, maar gebruikt het waarschijnlijk alleen bij internationale betalingen. De BIC code is de internationale code van uw bank. Vandaag zal er een publiekscampagne starten om alle Nederlanders bewust te maken van de aanstaande verandering. Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl.

Wat betekent deze verandering concreet voor u en uw gebruik van Twinfield?

De wijzigingen zijn tweeledig. Ten eerste in de stroom van de ondernemer richting de bank. Met de invoering van SEPA worden incasso- en betaalopdrachten binnen Europa gestandaardiseerd. Daarmee vervallen de bestandsformaten die binnen de landen zelf werden gebruikt. Het bestandsformaat Clieop03 vervalt volledig per 1 februari 2014 en BTL91 zal alleen nog gebruikt worden voor niet-euro betalingen.

Van de bank richting de ondernemer zal per 1 februari 2014 het MT940 bestand definitief komen te vervallen. Tot deze datum is het MT940 bestand nog gewoon in gebruik. Twinfield zal de toewijzing van regels uit uw afschrift op basis van het rekeningnummer gaan aanpassen naar toewijzing op basis van IBAN.

Twinfield zal de volgende stappen ondernemen:

1. Introductie van het SEPA betaal-/incassobestand.
2. Introductie van de CAMT bankafschriften import.
3. Uitbreiden van de bankgegevens met IBAN en BIC codes.

Dit alles zal medio 2013 plaatsvinden. Dit omdat Twinfield het proces zo gedegen mogelijk wil laten verlopen en eerst de markt goed in de gaten wil houden. Vanzelfsprekend zal Twinfield de wijzigingen ruim op tijd doorvoeren.

Tot 1 februari 2014 zal de huidige betaalmethode gewoon voldoen.

[Bron: Twinfield.nl]

Comments { 0 }

Kennis: overzicht boetes Belastingdienst

Hieronder een fantastisch overzicht van de boetes die de Belastingdienst kan opleggen. Moraal van het verhaal: steek je kop niet in het zand, maar neem tijdig actie.

Bron: deze mooie graphic komt van http://www.btwtip.nl

Comments { 0 }

Nieuwe berekening voor btw-correctie privégebruik leaseauto

Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2011 geldt een nieuwe berekening van de btw-correctie voor privégebruik van een auto van de zaak. Fiscaal specialist José Burgemeester van de Bovag legt uit hoe de regeling in de praktijk uitpakt.

De nieuwe regeling houdt in dat het correctiepercentage 2,7 procent bedraagt van de catalogusprijs van de auto. Hierbij moet uitgegaan worden van de zogenaamde tijdsevenredigheid. Dit betekent dat ondernemers dagelijks moeten bijhouden voor elke auto of deze ook voor privédoeleinden is gebruikt.

Ondernemers kunnen de btw die zij betalen bij de aankoop van bijvoorbeeld een auto, aftrekken van de btw die zij zelf moeten afdragen. Dit uitgangspunt geldt alleen wanneer de ondernemer of zijn personeel de auto volledig zakelijk gebruikt. Maar als de auto niet volledig zakelijk wordt gebruikt, treedt een btw-correctie op.
“De oorspronkelijke regeling die de eerste helft van 2011 gold maakte de btw-correctie afhankelijk van de CO2 uitstoot van een auto”, zegt Burgemeester. “De rechter bepaalde echter dat dit leidt tot discriminatie , de btw-correctie is alleen afhankelijk van de prijs van de auto en de mate van privégebruik. Er moest derhalve een nieuwe regeling komen, die dan nu is uitgekristalliseerd.”

De berekening van de btw-correctie die vanaf 1 juli 2011 geldt, luidt als volgt:
2,7 procent van de gemiddelde catalogusnieuwwaarde inclusief btw en bpm van alle auto’s die in een jaar ter beschikking hebben gestaan maal het aantal werknemers met een auto van de zaak. Dit moet in 2011 dan nog door twee worden gedeeld omdat de eerste helft van het jaar nog de oude formule geldt, te weten 12 procent van de bijtelling over het eerste half jaar van 2011.

“De nieuwe formule voorkomt dat dagelijks moet worden bijgehouden welke auto ook privé wordt gebruikt. Hiermee worden de administratieve lasten voor de btw beperkt”, besluit Burgemeester.

Let op: btw-correctie voor privégebruik moet in de laatste BTW-aangifte zijn verwerkt. Nu dus.

Bron: Plein+

Comments { 0 }

2011: het jaar van de efficiency

Het eerste blog van dit jaar gaat over een goed voornemen van mij. Namelijk efficienter werken. Niet dat het nu echt een chaos is, maar er is  nog wel wat winst te behalen. Een paar kleine voorbeelden.

Urenregistratie
Menig ondernemer begin direct te huiveren. Het blijft een lelijk woord, maar is vaak onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Want immers meten is weten. Mijn oplossing is: de Twinfield-app. Gelijk maar een mooi toestel erbij, want de App draait (voorlopig nog) alleen op een Iphone. Maar ik moet zeggen: het valt erg mee.

SBR/XBRL
Nog zo’n leuk woord. Dit jaar of anders volgend jaar zullen de meeste accountants- en boekhoudkantoren wel XBRL-ready zijn. Ik ben wel bang dat xbrl-ready voorlopig hetzelfde is als HD-ready bij televisies. Het duurt een hele tijd voordat de uitzendingen ook van HD-kwaliteit zijn. Maar niet te min: ik moet nu wel over SBR/XBRL nadenken en ook er naar handelen. Dit betekent dat de hele stroom van administratie tot uiteindelijk rapport (jaarrekening of aangifte) kritisch moet worden bekeken en aangepast.

Portal/online dossier
In 2010 heb ik een begin gemaakt met een portal. Ook hier geldt dat 2011 nu het jaar moet zijn om de portal echt door elke klant te laten gebruiken. Dus niet meer via mails, brieven, faxen etc jaarrekeningen of aangiften laten accorderen, maar elektronisch.  Ik begin denk ik met de klanten de offerte voor de werkzaamheden 2011 elektronisch voor akkoord te laten tekenen.

Kortom: ook 2011 zal geen jaar zijn van rustig aan doen. Nee er moet geïnvesteerd worden in digitale oplossingen. En niet zo zeer in hardware, maar in werkwijze. Dit vergt dus een digitale houding van de klant en de accountant. En laat een gedragsverandering nu net het moeilijkste zijn.

Comments { 0 }