Kennis: SEPA betekent over op IBAN

De komende jaren gaat er veel veranderen binnen het nationale en internationale betalingsverkeer. Europa is bezig een gezamenlijke betaalmarkt (Single European Payments Area, SEPA) op te zetten om onderlinge verschillen weg te nemen en handel makkelijker te maken. Zowel consumenten als bedrijven kunnen vanaf 1 februari 2014 alleen nog betalingen doen en ontvangen volgens SEPA standaarden.

Onderdeel van SEPA is dat iedereen in Nederland gebruik zal gaan maken van het IBAN nummer en de BIC code. Het IBAN nummer  zal uw huidige rekeningnummer vervangen. Het nummer is niet nieuw: u heeft al een IBAN nummer, maar gebruikt het waarschijnlijk alleen bij internationale betalingen. De BIC code is de internationale code van uw bank. Vandaag zal er een publiekscampagne starten om alle Nederlanders bewust te maken van de aanstaande verandering. Kijk voor meer informatie op www.overopiban.nl.

Wat betekent deze verandering concreet voor u en uw gebruik van Twinfield?

De wijzigingen zijn tweeledig. Ten eerste in de stroom van de ondernemer richting de bank. Met de invoering van SEPA worden incasso- en betaalopdrachten binnen Europa gestandaardiseerd. Daarmee vervallen de bestandsformaten die binnen de landen zelf werden gebruikt. Het bestandsformaat Clieop03 vervalt volledig per 1 februari 2014 en BTL91 zal alleen nog gebruikt worden voor niet-euro betalingen.

Van de bank richting de ondernemer zal per 1 februari 2014 het MT940 bestand definitief komen te vervallen. Tot deze datum is het MT940 bestand nog gewoon in gebruik. Twinfield zal de toewijzing van regels uit uw afschrift op basis van het rekeningnummer gaan aanpassen naar toewijzing op basis van IBAN.

Twinfield zal de volgende stappen ondernemen:

1. Introductie van het SEPA betaal-/incassobestand.
2. Introductie van de CAMT bankafschriften import.
3. Uitbreiden van de bankgegevens met IBAN en BIC codes.

Dit alles zal medio 2013 plaatsvinden. Dit omdat Twinfield het proces zo gedegen mogelijk wil laten verlopen en eerst de markt goed in de gaten wil houden. Vanzelfsprekend zal Twinfield de wijzigingen ruim op tijd doorvoeren.

Tot 1 februari 2014 zal de huidige betaalmethode gewoon voldoen.

[Bron: Twinfield.nl]

Tags: ,

No comments yet.

Post Comment