Betalingstermijnen worden wettelijk vastgelegd

Wat verandert er?

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu bepaalt de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Business-to-business (B2B)

  • Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
  • In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  • Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Bedrijven en overheden

Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen of te late betaling

Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor geen aanmaning te sturen. Hebt u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is € 40. Daarnaast mag u wettelijke rente in rekening brengen.

Minimumbetalingstermijn

Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat in per 16 maart 2013. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die worden gesloten op of na 16 maart 2013.

Comments { 0 }

Wetswijziging incassokosten

Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe incassowet in werking. Deze wet bepaalt hoeveel bedrijven en incassobureaus mogen rekenen voor het binnenhalen van onbetaalde facturen. Dit raakt iedere ondernemer. Consumenten die hun rekeningen hebben laten liggen krijgen meer duidelijkheid over te verwachten incassokosten. De nieuwe wet geldt ook voor bedrijven waarbij incassokosten niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden.

De wetswijziging incassokosten geldt alleen voor vorderingen die op of na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden. Er geldt een maximumpercentage voor incassokosten, berekend over de hoofdsom. Dit percentage loopt af naarmate de vordering stijgt, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

Na het bereiken van de verzuimdatum van de factuur moet de schuldeiser een verplichte aanmaning sturen met aanzegging van de incassokosten. De schuldenaar heeft dan nog veertien dagen de tijd om zonder deze extra kosten te betalen. Van deze verplichte aanmaning wordt verwacht dat bedrijven bewijs van ontvangst door de debiteur kunnen leveren, mocht de vordering voor de rechter komen. In de aanmaning moet duidelijk staan wat de incassokosten zijn, als er opnieuw niet betaald wordt.

[Bron Graydon.nl]

Comments { 0 }